PUGiK "METR"

Biuro: ul.Przędzalniana 60
Tel: 858 505 020
Email: metr.geodezja@gmail.com
Start
Oferta
Cennik
Galeria
Kontakt

Cennik

Podziały działek Podział na dwie działki..................................2000,00 zł Następne działki..........................................700,00 zł Opracowanie wstępnego projektu podziału...................700,00 zł Rozgraniczenie nieruchomości Dwa pierwsze punkty......................................4000,00 zł Każdy następny punkt.....................................1000,00 zł Wznowienie znaków granicznych Pierwsze cztery punkty...................................1600,00 zł Każdy następny punkt......................................500,00 zł Mapa do celów projektowych (aktualizacja) Do 1 hektara..............................................600,00 zł Następny hektar przy powierzchni do 10 ha.................350,00 zł Następny hektar przy powierzchni powyżej 10 ha............300,00 zł Wytyczenie budynku Wytyczenie budynku - 4 punkty.............................600,00 zł Każdy następny punkt......................................100,00 zł Tyczenie obiektów liniowych Obiekty liniowe do 4 punktów..............................500,00 zł Następny punkt.............................................70,00 zł Inwentaryzacja powykonawcza Inwentaryzacja budynku....................................700,00 zł Każde przyłącze zamierzane przy inwentaryzacji budynku....200,00 zł Inwentaryzacja pojedynczego przyłącza.....................500,00 zł Inwentaryzacja sieci Kanalizacja - pierwsza studnia............................500,00 zł Kanalizacja - następna studnia............................150,00 zł Wodociąg - do 100m........................................500,00 zł Wodociąg - następne 100m..................................150,00 zł Gazociąg i C.O. - pierwsze 100m...........................500,00 zł Gazociąg i C.O. - następne 100m...........................400,00 zł Kabel energetyczny i telefoniczny - pierwsze 100m.........500,00 zł Kabel energetyczny i telefoniczny - następne 100m.........200,00 zł Obsługa inwestycji Dniówka zespołu - 8 godzin...............................1000,00 zł Pół dniówki - do 4 godzin.................................600,00 zł


Uwaga

Podane ceny są orientacyjnymi cenami netto za wybrane usługi.Aby otrzymać bliższą informację napisz lub zadzwoń (patrz zakładkaKontakt).
StartOfertaCennikGaleriaKontakt

Białystok © 2008 [Marek Bazelski]